Zastupitelstvo obce

 

starosta obce Ing. Václav Petržík
místostarosta Jan Růžek
zastupitel Martin Fajt
zastupitel Miroslav Mathauser
zastupitel Gabriela Ženatá
zastupitel Ing. Jiří Lahoda
zastupitel Jiří Schamberger
Zpět na stránky obce Chrastavice